Oplast - Recykling FPHU

Skup odpadów PP, PE. Sprzedaż regranulatów

Oplast - Recykling FPHU

Skup odpadów

Skupujemy następujące odpady tworzyw sztucznych PP, PE, PS: Tworzywa "twarde" PE (zlepy, rury itp.): Odpady tworzyw PS (czyste):

Oplast - Skup odpadów

Wszystkie ceny są ustalane każdorazowo, związane są ze stopniem zanieczyszczenia, oraz ilością odbieranego lub dostarczanego odpadu.